Frisse Frison

samtal & psykoterapi

Jag har arbetat länge med att möta människor som har det jobbigt på olika sätt. Genom utforskande, lärande och tränande går det att lösa det mesta. Det är min erfarenhet. Mina specialområden är; relationer, separationer, våldsutsatthet, ilska, svartsjuka, våldsutövande, depressioner, ångest och stress.

Jag har ett öppet synsätt och kan använda olika metoder utifrån vad som fungerar bäst. Jag ser varje person och varje problem som unikt i sig. Min huvudinriktning är dock det relationella synsättet. Jag tror att våra relationer påverkar vårt mående och om kan vi förbättra våra relationer kan vi förbättra vårt mående.

Jag håller till på Södermalm i Stockholm och kan ha samtal/terapi hemma hos mig eller digitalt.

Jag är också utbildad inom IPT (Interpersonell psykoterapi) och kan därmed även genomföra IPT-behandling, se rutan under fotot nedan.

Målgrupp/Problem

Jag vänder mig till vuxna personer och jag har mina specialområden som jag nämnt i ingressen ovan:

 • Relationsproblem

 • Separationsproblem

 • Våldsutsatthet

 • Ilska, svartsjuka och våldsbeteende

 • Depressioner

 • Ångest

 • Stress

Ofta uppstår flera av dessa problem samtidigt, men det brukar inte vara ett hinder för att jobba med det och med det hitta lösningar.

Förutom dessa områden kan jag jobba med:

 • Mansrollen

 • Missbruk/beroende

 • Självkänsla

 • PTSD av icke-komplex art

Ofta är dessa problem kopplade till någon form av relationsproblem och kan minska eller försvinna vid relationsinrikade samtal/terapi. Men jag kompletterar ofta specifika metoder för att få bästa effekt.

Skulle jag känna att jag inte är rätt man för ditt problem försöker jag slussa vidare.

Arbetssätt/Teorier

Som jag har skrivit i ingressen är jag "öppen för allt som fungerar". Jag använder ett integrativt arbetssätt, vilket betyder att jag är öppen för olika teorier och metoder som har visat sig fungera. Jag utgår från den som jag möter och försöker hitta bästa vägen framåt.

Jag har en huvudförankring i den psykodynamiska teorin och den relationella psykoterapin. Jag tror att det som hänt i livet påverkar nuet och att våra relationer påverkar vårt mående.

Men när det kan vara verksamt använder jag gärna metoder från IPT (Interpersonell psykoterapi), KBT (Kognitiv beteendeterapi), Tredje vågens KBT, MI (Motiverande samtal), Affektfokuserad terapi, Metakognitiv psykoterapi och annan kunskap. De metoder som jag använder är välkända och har uppvisat god evidens.

Mig själv

Jag heter Frisse Frison och är född 1958. Jag har alltså varit med ett tag och har befunnit mig på många arenor. Det har nästan alltid handlat om arbete med människor i kris eller i utsatta situationer.

Jag har arbetat på socialförvaltningar, institutioner och frivilligorganisationer, med problemområden som relationsproblem, våld i nära relationer, psykisk ohälsa, livskriser och missbruk.

Jag skulle kalla mig själv erfaren, tålmodig och engagerad. Jag skulle också vilja säga att jag är kunnig eftersom jag har arbetat så länge med människor och människors problem. Jag har också en hel del utbildning i terapeutisk behandling enligt nedan.

 • Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1), Stockholms universitet, 2016-2018

 • Interpersonell psykoterapi, nivå A och B, Svenska IPT-föreningen 2020-2021

 • Samtal om frihet (en samtalsstruktur för våldsutsatta), Red Phalarope, 2019

 • Samtal om våld (en samtalsstruktur för våldsutövare), Red Phalarope, 2015

 • Ettårig KBT-utbildning, KBTdistans, 2013

 • Introduktionsutbildning i KBT, Karolinska institutet, 2005

 • MI-utbildningar, flera utförare, 2005, 2010, 2014 och 2019

 • Egna terapihandledningar, många kvalificerade handledare, från 2010 och framåt

 • Socionomutbildning, Ersta Sköndal, 1983-1988

samt ett flertal kortare kurser som utbildning i neuropsykiatri, kognitiv psykoterapi, kriminalitet som livsstil, lösningsinriktad korttidsterapi och schematerapi.

Kontakt, plats och kostnad

Jag håller till på östra Södermalm i Stockholm. Det går att ha samtal hos mig eller digitalt.

För ett första utforskande samtal tar jag 600 kr. Då har vi upp till en timma på oss att ta reda på hur en behandling/terapi skulle kunna se ut, vilka mål som rimliga och hur många samtal som kan behövas. Behandlingssamtalen/terapin kostar sedan 800 kr/samtal.

Du kan kontakta mig via telefon, sms eller e-post.

Telefon/sms: 070-225 22 88

E-post: frisse.frison@gmail.com

Då jag har en anställning inom Huddinge socialförvaltning kan/bör jag inte ta emot personer som är eller kan bli aktuella inom socialförvaltningen i Huddinge.

IPT

IPT är en evidensevidensbaserad korttidsterapi (16 samtal) för depression, men som också fungerar bra inom andra områden. IPT följer en semistrukturerad manual och är därför mer strukturerad och förutsägbar än mina integrativa samtal/terapi. Angreppssättet i IPT är att koppla ihop relationer med måendet utifrån ett valt fokusområde.

Namn och adress Frisse Frison Beckbrännarbacken 3116 35 Stockholm
FirmaFrisse Fri PsykoterpiGodkänd för F-skattBankgiro 5684-9920
Telefon/sms/E-post070-225 22 88frisse.frison@gmail.com

Övre bilden visar Dihlströms trappa på östra Södermalm, Stockholm. Bilden är tagen av Conny Linder, www.connylinder.se

Undre bilden är tagen vid Hötorget, Borås. Statyn heter Fauna och är gjord av Tilda Lovell. Bilden är tagen av Medina Bergqvist.