Frisse Frison

samtal & psykoterapi

Jag har arbetat länge med att möta människor som har det jobbigt på olika sätt. Genom utforskande, lärande och tränande går det att lösa det mesta. Det är min erfarenhet. 

Mina specialområden är; relationer, såväl enskilt som parterapi, separationer, våldsutsatthet, ilskeproblem, svartsjuka, depressioner, ångest och stress.

Jag har ett öppet synsätt och kan använda olika metoder utifrån vad som fungerar bäst. Jag ser varje person och varje problem som unikt i sig. Min huvudinriktning är dock det relationella synsättet. Jag tror att våra relationer påverkar vårt mående och om kan vi förbättra våra relationer kan vi förbättra vårt mående. 

Jag håller till på Södermalm i Stockholm och kan ha samtal/terapi på min mottagning eller digitalt.

Jag är också utbildad inom IPT (Interpersonell psykoterapi) och kan därmed även genomföra IPT-behandling, se rutan under fotot nedan.

Målgrupp/Problem

Jag vänder mig till alla som har drabbats av jobbigheter i livet och som vill nysta ut det. Jag är bäst med vuxna personer och bäst på:

Ofta uppstår flera av dessa problem samtidigt, men det brukar inte vara ett hinder. Jag jobbar också med:

Skulle jag känna att jag inte är rätt man för ditt problem försöker jag slussa vidare.

Arbetssätt/Teorier

Jar är en öppen person och en öppen terapeut och använder "allt som fungerar". Vi tar den vägen som är bäst för att nå ditt mål.

Jag har studerat och praktiserat mycket och jag tänker att det som har hänt i livet påverkar nuet. Det är också tydligt att våra relationer påverkar hur vi mår. Min grundbas är därmed den psykodynamiska teorin och den relationella psykoterapin. Men allra mest är jag nog pragmatisk och integrativ.

Dom metoder som har visat sig bra och som jag använder delar av är IPT (Interpersonell psykoterapi), KBT (Kognitiv beteendeterapi), Tredje vågens KBT, MI (Motiverande samtal), Affektfokuserad terapi och Metakognitiv psykoterapi Alla dessa metoder är välkända och har uppvisat god evidens.

Mig själv

Jag heter Frisse Frison och är född 1958. Jag har alltså varit med ett tag och har befunnit mig på många arenor. Det har nästan alltid handlat om arbete med människor i kris eller i utsatta situationer. 

Jag har arbetat på socialförvaltningar, institutioner och frivilligorganisationer, med problemområden som relationsproblem, våld i nära relationer, psykisk ohälsa, livskriser och missbruk.

Jag skulle kalla mig själv erfaren, tålmodig och engagerad. Jag skulle också vilja säga att jag är kunnig eftersom jag har arbetat så länge med människor och människors problem. Jag har också en hel del utbildning i terapeutisk behandling enligt nedan.

samt ett flertal kortare kurser som utbildning i neuropsykiatri, kognitiv psykoterapi, kriminalitet som livsstil, lösningsinriktad korttidsterapi och schematerapi.

Var, hur och   kostnad

Jag håller till på östra Södermalm i Stockholm. Det går att ha samtal i min mottagning eller digitalt.

För ett första utforskande samtal tar jag 600 kr. Då har vi upp till en timma på oss att ta reda på hur en behandling/terapi skulle kunna se ut, vilka mål som rimliga och hur många samtal som kan behövas.

Behandlingssamtalen/terapin kostar sedan 800 kr/samtal.

Parsamtal kostar 1000/samtal.

Du kan kontakta mig via telefon, sms eller e-post.

Telefon/sms: 070-225 22 88

E-post: frisse.frison@gmail.com

Då jag också har en anställning inom Huddinge socialförvaltning kan/bör jag inte ta emot personer som är aktuella inom socialförvaltningen i Huddinge.

IPT

IPT är en evidensevidensbaserad korttidsterapi (16 samtal) för depression, men som också fungerar bra inom andra områden. IPT följer en semistrukturerad manual och är därför mer strukturerad och förutsägbar än mina integrativa samtal/terapi. Angreppssättet i IPT är att koppla ihop relationer med måendet utifrån ett valt fokusområde.

Adress                           Frisse Frison   Beckbrännarbacken 3116 35 Stockholm
FirmaFrisse Fri Psykoterpi581030-5994Godkänd för F-skatt

Övre bilden visar Dihlströms trappa på östra Södermalm, Stockholm. Bilden är tagen av Conny Linder, www.connylinder.se  

Undre bilden är tagen vid Hötorget, Borås. Statyn heter Fauna och är gjord av Tilda Lovell. Bilden är tagen av Medina Frison.